ร้านนกหวีดพลัส

������������������������������������������������������������������������������

ผ้าถุง หรือ ภาษาเหนือ เรียก "ซิ่น " และผ้ายกดอกเชิงผ้าถุง ภาษาเหนือ เรียก "ผ้าตีนจก" 
จึงเรียกรวมว่า ผ้าซิ่นตีนจก หมายถึง ผ้าตีนจกเย็บต่อกับตัวผ้าถุง
ผ้าซิ่นตีนจกผ้าฝ้ายทอมือเมืองลอง เป็นลายโบราณฝ้ายประดิษฐ์ สวยงาม ปราณีต 
มีหลายแบบ หลายลาย หลายขนาด และลายตีนจกราคาแตกต่างกันค่ะ
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ